Hội nghị cán bộ công chức truờng TH Chu Hoá

Ngày 07/10/2011 Trường TH Chu Hóa đã tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2011 – 2012. Hội nghị đã khẳng định được những thành tích đã đạt được. Đồng thời cũng đã đề ra được phương hướng và những biện pháp cụ thể cho năm học 2011 – 2012. 100% cán bộ công nhân viên trong nhà trường đều quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

  Ngày 07/10/2011 Trường TH Chu Hóa đã tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2011 – 2012. Hội nghị đã khẳng định được những thành tích đã đạt được. Đồng thời cũng đã đề ra được phương hướng và những biện pháp cụ thể cho năm học 2011 – 2012. 100% cán bộ công nhân viên trong nhà trường đều quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. 

 

Mở đầu là lễ chào cơ trang nghiêm

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó HT nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tính -  Hiệu Trưởng nhà trường báo cáo thành tích đạt được trong năm học 2010 - 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

 

 

 

Bài viết liên quan